Gamification

Gamification? Game-based Learning? Serious Games?

Best verwarrend toch, al die verschillende termen?

 Bij 4Growth hanteren we de volgende definities, hopelijk geven ze ook jou een concreter beeld.

  • Gamification
  • Game-based Learning
  • Serious Gaming

Gamification staat voor het gebruiken van spelmechanismen en beloningssystemen om in een niet spel omgeving mensen te verleiden tot gedragsverandering. Je doelgroep is dus bezig met dagelijkse, ‘serieuze’ taken maar door gedrag of resultaten te waarderen met badges, punten, leaderboards en andere virtuele beloningen, voelen mensen zich gezien en gewaardeerd. Progressie wordt heel concreet en zichtbaar en het ontvangen van waardering in combinatie met deze progressie activeert het beloningssysteem in ons brein. We maken dan dopamine aan en willen meer. Door dit interne beloningssysteem te prikkelen veranderen we dus, spelenderwijs, ons gedrag.
Bekende voorbeelden van apps die via gamification sturen op gedrag zijn de wandelapp Ommetje, de populaire taal-app Duolingo of de sportapp Strava.

Bij Game-based Learning gebruik je spelvormen om kennis over te dragen of vaardigheden te verbeteren. Door binnen een spel te oefenen met deze vaardigheden versterk je de leerbeleving en maak je leren uitdagend en dynamisch. In een spel kun je variëren met situaties, is het aantrekkelijk om te experimenteren of je score te verbeteren en zo versterk je het leereffect.

Serious Gaming is een verzamelnaam voor het inzetten van spel als middel om een serieus doel te bereiken. Wat ons betreft is deze term een beetje algemeen, daarom gebruiken we serious games wel om globaal aan te geven wat we doen maar spreken we in onze product omschrijvingen en methodiek meestal over gamification en Game-based Learning. 

Gamification en Game-based Learning versterken elkaar

Bij 4Growth is vrijwel altijd sprake van overlap. Een gamificationtraject dat stuurt op gedragsverandering op de werkvloer zullen we versterken door ook progressie in kennis of het virtueel oefenen met vaardigheden te belonen.

Een Game-based Learning oplossing die helpt om praktische vaardigheden aan te leren en bijhorende kennis op te doen wordt effectiever als de gebruiker deze vaardigheden ook in de praktijk oefent en hierop reflecteert.

Waarom we beide varianten dan toch apart benaderen

Sturen op duurzame gedragsverandering is intensief. Je vergroot de effectiviteit van je verandertraject wanneer je dit met zoveel mogelijk collega’s gelijktijdig doet. De verandering moet op de werkvloer en tijdens werktijd plaatsvinden en het nieuwe gedrag moet inslijpen.

Om te komen tot onbewust-bekwaam gedrag moet sprake zijn van het opnieuw conditioneren van dit gedrag. Praktische tips, hoe met gamification te komen tot duurzame gedragsverandering, komt vind je hier.

Individueel leren of als team veranderen?

Sturen op gedragsverandering gaat het makkelijkst als je dit samen doet. Leren, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden gebeurt meestal op individuele basis. De ene collega heeft vaak andere leerbehoeftes dan een ander. Deze verschillende uitgangspunten leiden tot twee verschillende methodieken, elke met hun eigen nuances, spelregels en tooling:

  1. Gamification, snel inzetbaar met het ACE! Gamification Platform
  2. Game-based Learning, op maat te ontwikkelen met LearnStrike