Game-based Learning

Vanuit uitdaging en met plezier. Eerst doen, dan leren.

Lees jij de gebruiksaanwijzing als je een nieuwe TV hebt aangeschaft? Of ga je gewoon op knoppen drukken?

Niet zenden maar ervaren

Eerst zenden om er dan vanuit te gaan dat de stof blijft hangen. De powerpoint van de baas, een mail met beknopte uitleg, wellicht een e-learning en dan worden medewerkers geacht de nieuwe kennis of vaardigheid te beheersen en in de praktijk toe te passen. 

Niet alleen saai maar ook ineffectief. De Duitse Psycholoog Hermann Ebbinghaus constateerde 150 jaar geleden al dat we, een maand nadat we iets gelezen of gehoord hebben, gemiddeld 80% zijn vergeten

De vergeetcurve kunnen we doorbreken door herhaling en verdieping van de leerstof. Toepassen van het geleerde, doen dus, blijkt het meest effectief.  Met Game-based Learning maak je leren door te doen aantrekkelijk, veilig en effectief.

Game-based Learning = Experiential Learning

Bij 4Growth geloven we dat mensen vooral leren door te doen, te reflecteren, het proces of resultaat proberen te duiden en doorgronden en dan weer te experimenteren

Deze Cycle of Experiential Learning van David Kolb vormt voor ons dan ook de basis van onze Game-based Learning methodiek. Spel versnelt en versterkt Kolb's Cycle en maakt het aantrekkelijk om resultaten te verbeteren. Hierbij proberen we steeds de brug te slaan naar de praktijk en gebruiken we zoveel mogelijk van jullie reeds bestaande leermiddelen.

Spel: Een Universele Taal voor de Mens

Wij geloven ook dat de neiging naar spel in ons allemaal zit en dat het toevoegen van spelelementen de meest natuurlijke én effectieve wijze activeert om nieuwe vaardigheden aan te leren. In zijn beroemde boek Homo-Ludens (De spelende Mensch) wees historicus Johan Huizinga ons erop dat 'spel dieper in de mens verankert zit dan taal of cultuur'

Voor sociale diersoorten is spel een manier om de onderlinge verbinding te versterken, de eigen positie in de groep te bevestigen of te verbeteren en dus, evolutionair gezien, van levensbelang. Veel dieren leren spelenderwijs. Kinderen leren van nature spelenderwijs. En ja, bij 4Growth hebben wij ook ervaren dat spel het leereffect versterkt bij volwassen professionals.

"Play is the highest form of research"

— Albert Einstein

Spelenderwijs leert iedereen beter

Of je leerprogramma’s ontwikkelt voor schoonmakers of fiscalisten, voor verpleegkundigen of callcenter medewerkers, voor monteurs of artsen. Allemaal zullen ze sneller, effectiever en met meer plezier leren als je spelelementen toevoegt aan de leerervaring. 

Je moet natuurlijk wél zorgen dat de opzet aansluit op je doelgroep en dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn.

Met Game-based Learning activeer je het gebruik van je bestaande leeraanbod, maak je dat adaptief en help je je doelgroep van begrijpen naar doen.

iedereen.jpg

Ben je een L&D vakidioot en wil je meer weten? Check hier de verdieping en extra toelichting:

Veel voorkomende L&D uitdagingen

Kennisaanbod is er bij de meeste organisaties volop. De meeste intranetten staan vol protocollen en uitlegvideo’s. Veel organisaties bieden een kennisbank en een all-you-can eat e-learning platform met honderden modules over alle veel voorkomende onderwerpen.

Bij de meeste bedrijven of instellingen worden deze kennismiddelen echter te weinig gebruikt. Het gevoel van urgentie ontbreekt, de waan van de dag regeert en… het is allemaal ook wel een beetje saai...

Dat dit probleem niet uniek is en veel grote organisaties uitdagingen hebben aangaande Learning & Development werd enkele jaren geleden mooi samengevat in een analyse van Harvard Business Review (HBR)

Alleen kennis aanbieden is niet genoeg om professionals écht te helpen nieuwe vaardigheden aan te leren en in de praktijk te brengen. HBR deed onderzoek bij multinationals en concludeerde dat maar liefst 75% van de leidinggevenden ontevreden was over het interne L&D aanbod.

Volgens het onderzoek dient leren en ontwikkelen op de werkplek:

 • Meer doelgericht en meetbaar zijn, aansluitend bij de behoefte op de werkvloer.
 • Just-in-time worden aangeboden, leren als het nodig is, medewerkers moeten de stof ‘gebruiken’.
 • Relevanter zijn, gekoppeld aan persoonlijke en organisatiebehoeften.
 • Een duurzamer effect hebben, deelnemers moeten de stof onthouden.
 • Gericht op praktische vaardigheden en verandering van gedrag op de werkvloer.

Een samenvatting van het onderzoek en de link naar Where companies go wrong with learning and development vind je hier.

Door inzet van de Game-based Learning methodiek van 4Growth vul je alle aanbevelingen uit het HBR onderzoek in. Neem contact op voor een Discoversessie en verras je collega's met een verfrissende aanpak van leren.

Verdieping Cycle of Experiential Learning:

4Growth is opgericht vanuit de overtuiging dat leren effectiever, leuker, meer duurzaam en efficiënt kan en zelfs zou moeten. Sturen op een leerdoel starten we niet vanuit theorie maar met een korte leergame die je doelgroep direct in de actie zet.

Eerst experimenteren, dan reflecteren om daarna te duiden, te begrijpen, te verdiepen en weer opnieuw proberen te verbeteren. Onze Game-based Learning aanpak sluit hiermee aan op Kolb’s Cycle of Experiential Learning.

Een leergame nodigt uit verschillende mogelijkheden te proberen en scores te verbeteren. In een game kun je naar hartenlust experimenteren. In een game om bijvoorbeeld een veiligheidscheck uit te voeren, aan boord van een schip mag de boel best een keer exploderen. Breng dit lichtvoetig… De speler is getriggerd, nieuwsgierig en zal analyseren waarom er een explosie kwam. Anders gezegd: De game heeft de medewerker de eerste inzichten gegeven en in een actieve leerstand gebracht.

Nu pakken we door en vragen we de speler naar eigen ervaringen op de werkvloer, toetsen we kennis en verwijzen we naar relevante kennisbronnen. 

Alles wordt beloond met een score of andere vorm van progressie. Door de speler uit te dagen om de vaardigheid ook in de praktijk te oefenen en hierop te reflecteren of een ervaren collega te vragen scores toe te kennen voor uitvoering, stuur je op de transfer van begrijpen naar doen.

Jouw leercyclus, zelf aan de knoppen

Bij Game-based Learning is de volledige leercyclus dus gegamificeerd en erop gericht het leerproces zo adaptief mogelijk te maken. Als Game-Manager stel jij in welke onderdelen je het meest beloond, hoe en naar welke kennisbronnen je verwijst en of je focust legt op het snappen van de theorie of toch vooral op toepassing in de praktijk.

De afgelopen jaren werden de meeste Game-based Learning oplossingen op maat ontwikkeld. Mooi… maar ook kostbaar en complex. Daarom hebben we bij 4Growth LearnStrike ontwikkeld. Met LearnStrike kun je snel en voordelig Game-based Learning oplossingen uitrollen.

Met LearnStrike beschikken jullie over je eigen Game-based Learning platform en app. Nu kun je zelf leertrajecten gamificeren. Het omzetten van leerdoelen in aansprekende games gaat makkelijk en snel en door LearnStrike modules te linken aan je bestaande leer- en kennisplatformen activeer je het gebruik en maak je leren adaptief.

De belangrijkste voordelen van Game-based Learning op een rij:

 • Verhoogt Motivatie & Betrokkenheid: Maakt leren leuk en uitdagend.
 • Bevordert Actief Leren: Stimuleert directe interactie met leerstof.
 • Versterkt Essentiële Vaardigheden: Verbetert probleemoplossing, samenwerking, en kritisch denken.
 • Biedt Gepersonaliseerd Leren: Games kunnen zich aanpassen aan het niveau en tempo van elke leerling.
 • Levert Directe Feedback: Helpt leerlingen snel te leren van hun acties.
 • Creëert een Veilige Omgeving: Moedigt experimenteren en leren uit fouten aan zonder ernstige gevolgen.
 • Verbetert Geheugenretentie: Maakt leren memorabel en boeiend.
 • Versterkt het Bestaande leeraanbod: Door te linken naar kennisbronnen vergroten we gebruik en maken we leren adaptief.