Connected Leadership Game

Vanuit verbinding verhoog je de effectiviteit van je team

Ontwikkeld in samenwerking met Jeroen Busscher, auteur van "Leidinggeven in de hybride organisatie"

Verbindend leiderschap, cruciaal voor de hybride werkomgeving

Steeds meer organisaties werken hybride. Deels thuis- en deels op kantoorwerken werken is fijn, kosten-efficient en lijkt in eerste instantie goed voor de productiviteit. Steeds vaker verliezen medewerkers echter het gevoel van verbinding

Verbinding met de organisatie, met collega's of leidinggevende blijkt cruciaal. Uitval, afnemende productiviteit en innovatie, vertraging in persoonlijke ontwikkeling en minder werkplezier zijn inmiddels veel voorkomende bijwerkingen van hybride werken.

Een mix van online leren, inspirerende workshops en toepassen in de praktijk

Jeroen Busscher schreef het boek Leidinggeven in de hybride organisatie. Zijn inzichten, gericht op het ontwikkelen van kwaliteiten die essentieel zijn voor het succesvol leiden van hybride teams, hebben we omgezet in een uitdagend, praktisch en gegamificeerd leertraject. 

De Connected Leadership Game gebruikt een blended learning aanpak, waarbij deelnemers zes weken lang een combinatie van online training en drie in-house workshops volgen, gefaciliteerd door ervaren trainers. Deze aanpak versterkt het leereffect en moedigt het toepassen van nieuwe vaardigheden in de praktijk aan.

Samen leren en verbeteren

Elke dag besteden teamleiders zo’n 15 minuten aan het verbeteren van hun leiderschapsvaardigheden door middel van praktische opdrachten en reflectie.

Het programma onderscheidt zich van traditionele e-learning door de focus op praktijktoepassing en gedragsverandering, ondersteunt door regelmatige feedback en de sturing op échte bedrijfsresultaten.

Wekelijks start een nieuwe challenge, ingeleid door heldere en inspirerende video's van Jeroen Busscher. De workshops bieden ruimte voor verdieping en dialoog. Praktische tips krijg je niet alleen uit de game maar ook van elkaar.

Inzichten, resultaten en progressie wordt bijgehouden in een gedetailleerd dashboard en rapportage.

Sterke en verbonden teams, ook als ze op afstand werken

De Connected Leadership Game biedt leidinggevenden een unieke kans om de uitdagingen en kansen van de hybride werkomgeving aan te gaan, door middel van een plezierige, motiverende en effectieve training. 

Dit programma is ideaal voor organisaties die streven naar een sterke teamdynamiek en betrokkenheid, ongeacht de fysieke locatie van hun medewerkers.

Wil je meer weten over de Connected Leadership Game?