Promise 4Growth

Na de Game-scan en een gedegen uitrolplan garanderen wij succes

We zijn bij 4Growth zo zeker van onze zaak dat we verbetering in kennis, houding en gedrag durven te garanderen. 

Kritische succesfactoren voor gamification

Nee. Gamification werkt niet altijd. Spel rust op een basis van emotionele veiligheid, kost (een beetje) tijd en als je tijdens werk gaat spelen dan is draagvlak bij de baas van belang. 
Om de kritische randvoorwaarden voor gamification in kaart te brengen hebben we bij 4Growth de Game-scan ontwikkeld.

Als de Game-scan aangeeft dat succes waarschijnlijk is en we volgen de juiste werkwijze om leergames te ontwikkelen of een gamificationtraject op te zetten dan durven we bij 4Growth  succes te garanderen. We noemen deze garantie de Power of Play Promise.

Gezamenlijk opstellen van het Game-plan

Bij het gezamenlijk opstellen van het Game-plan brengen we drijfveren van de doelgroep in kaart en analyseren we de context waarin het leer- of veranderproces moet plaatsvinden. Nadat we goed zicht hebben op het speelveld kunnen we het groeipotentieel in kaart brengen en de leer- en veranderdoelen concretiseren. 

Deze doelen zijn uitgesplitst naar een meetbare verbetering van kennis, houding, gedrag en KPI. De KPI (Key Performance Indicator) staat hierbij voor het objectieve en meetbare business resultaat van de verandering.

Inzet van de Power of Play Promise

Als speelveld en doelen helder en realistisch zijn en als de Game-scan aangeeft dat de randvoorwaarden voor succes aanwezig zijn dan durven wij de Power of Play Promise in te zetten. 

Deze stelt dat indien de doelen niet gehaald worden, we een korting geven op de kostprijs die kan oplopen tot maar liefst 25%. Daar staat tegenover dat als we de doelen overschrijden, onze klant een prestatiebonus toekent van maximaal 10%.

Zo houden we een gezamenlijk belang om de kracht van spel optimaal te benutten en op meetbare resultaten te sturen. 

Wil je meer weten over de Power of Play Promise?