Waarom?

Leren en veranderen kan effectiever én leuker

Leren en veranderen blijkt lastig en was nooit zo urgent. Wij maken leren makkelijk en leuk.

Uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt 50% van alle medewerkers wereldwijd al in 2025 nieuwe vaardigheden aangeleerd moet hebben.  Dit komt door snel toenemende digitalisering, de opkomst van AI en sociaal- economische veranderingen.

Ondertussen zien we dat het aanleren van deze vaardigheden lastig blijkt. Onderzoek van Harvard Business Review geeft aan dat 75% van de leidinggevenden niet tevreden is met het interne L&D aanbod.

Een andere kijk op leren en veranderen

Interne leerprogramma’s sluiten vaak maar beperkt aan op de behoefte aan praktische vaardigheden, er wordt te weinig rekening gehouden met de vergeetcurve en de transfer van begrijpen naar doen vindt maar zelden plaats.

E-learning is schaalbaar en efficiënt maar vaak ook wel een beetje saai.

Verandertrajecten stranden vaak op kennis over gedragsverandering.

De kracht van gamification

Bij 4Growth geloven we dat professionals vaak meer kunnen dan ze zelf denken of zeggen. We hebben ervaren dat medewerkers zichzelf kunnen verrassen als een leerervaring speels, uitdagend én praktisch is

We weten dat collega’s elkaar gaan coachen en ondersteunen als ze intrinsiek gemotiveerd zijn en dat we dit proces kunnen versterken middels gamification. 

Daarom zien we het als onze missie om leren en veranderen lichtvoetiger en praktischer te maken. Middels gamification helpen we mensen en organisaties het beste uit zichzelf te halen en nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen.  

Overbrug de kloof tussen leren en werken

We geloven dat ook jouw collega’s je kunnen verrassen met onvermoede talenten en dat ze vooral leren door te doen

Wij helpen de kloof tussen de L&D afdeling en de werkvloer te verkleinen en zorgen dat leertrajecten meetbaar bijdragen aan jullie resultaten.

Plezier en resultaat

Onze methodiek en tooling ondersteunt medewerkers en leidinggevenden om nog meer te kunnen bijdragen aan hun eigen ontwikkeling, werkplezier en meetbare resultaten. Dit doen ze vanuit intrinsieke motivatie en met plezier.

We zien het als onze taak leidinggevenden, L&D professionals, trainers en praktijkcoaches te ondersteunen bij het sturen op effectiever leren en duurzame gedragsverandering.